×
×
Vidhatri
Vidhatri
My Shop (9)
Mayur, Shanti Nagar, Bangalore

Vidhatri's Shop
Member Since : Nov, 2016
Connect
1

ADDED

All posts

Vidhatri's Shop (9)


Rs. 1,700

Rs. 1,600

Rs. 900

Rs. 800

Vidhatri's Posts (18)


Vidhatri
2 d • Bangalore  #Shop
My Shop (9)
Hi Queens ..... I sell hand made silk thread jewels. Interested one plz WhatsApp me on
Vidhatri's Shop
Visit Shop
Vidhatri's Shop
Silk thread jewellery

Vidhatri
2 d • Bangalore  #Shop
My Shop (9)
Hi Queens !!!!! I sell hand made silk thread jewels. Those who are interested to buy WhatsApp me on ......
Vidhatri's Shop
Visit Shop
Vidhatri's Shop
Silk thread jewellery

Vidhatri
6 d • Bangalore  #Shop
My Shop (9)
Hi I sell hand made silk thread jewels. Any one interested to buy WhatsApp me on
Vidhatri's Shop
Visit Shop
Vidhatri's Shop
Silk thread jewellery

Vidhatri
30 d • Bangalore  #Shop
My Shop (9)
HANDMADE JEWELS

Hi queens!!!! If any one is interested to buy hand made jewels WhatsApp me on
Vidhatri's Shop
Visit Shop
Vidhatri's Shop
Silk thread jewellery

Vidhatri
30 d • Bangalore  #Shop
My Shop (9)
Hi Queens I sell hand made jewels. WhatsApp me on
Vidhatri's Shop
Visit Shop
Vidhatri's Shop
Silk thread jewellery

People Also Viewed

Eugenia


Umamaheshwari Nagubhai


Priya


Pooja Kathuria


Vyshnavi Vikranth


Nisha Chauhan

Shop (24)

Dollyselvam


Rekha


Kritika


Monika